CareFree


Det er mye å holde orden på når styret skal utføre sitt systematiske ettersyn og kontrollarbeid. Vi samler alle kontrolloppgavene på ett sted i en samlet avtale så styret kun behøver å forholde seg til en operatør. Ta kontakt med oss for et bekymringsfritt vedlikehold av brannsikringstiltakene. Vi holder orden på hva som skal gjøres og når det skal gjøres. Vi sørger også for all kommunikasjon direkte med beboerne slik at styret får lite eller ingen merarbeid med tiltakene vi utfører. Kontakt oss for et tilbud som er skreddersydd deres behov.

Gowens AS

    Style Switcher

    Predefined Colors

    Menu Style

    Background Image